Zayıflamada Değişim Süreci

Zayıflamanın Önündeki Engeller

Başkaları senin için hata yapamaz, başkaları sana bahane üretmez, başkaları senin işlerini öteleyemez. Başkaları senin için korkamaz, başkaları senin için harekete geçemez; başkaları senin fazla kilolarını taşıyamaz, başkaları senin için zayıflayamaz. Başkaları senin için nefes alamaz, başkaları senin için değişemez. Başkaları yapmak istediklerine engel olamaz; başkaları senin inançlarını değiştiremez. Başkaları senin alışkanlıklarını değiştiremez.  

Kimse senin kafana silah dayayıp bunu yapma demedi, engel olmadı ve yasaklamadı. Sen başkalarına inanıp, bunun gerçekleşmesine sen izin verdin. Başkalarının sana engel olduğunu düşündün, oysaki başkaları sadece kendi fikirlerini sana anlattı. Hayır, diyebilirdin, kabul etmeyebilirdin, etkilenmeyebilirdin, izin vermeyebilirdin… Buna sebep veren sensin ve değişimin önündeki tek engel de sensin.

Başkaları mucize değildir

Başkaları mucize değil, başkaları kurtarıcı değil. Başkalarında güç yok, gıdaların gücü yok, içeceklerin gücü yok. Eşinin gücü yok, bulunduğun ortamın gücü yok. Güç senin beyninde, güç senin düşüncelerinde… Değişime neden olan güç, sende ya da fazla kilolarınla sabit kalmana neden olacak düşüncelerinde. Sen düşüncelerine “evet ya da hayır” deme gücüne sahipsin. Sen seçme ve seçmeme hakkına sahipsin. Sen, izin verme ve reddetme gücüne sahipsin. Sen ilişkilerinde ki içerikleri belirleme gücüne sahipsin. Sen, düşüncelerinle etkilenme, etkilenmeme gücüne sahipsin.

Sen yaptın, sen çözeceksin!

Sen çözeceksin, sen eksik ve farklı yaptın, sen izin verdin; sen müsaade ettin, sen darılmasın, kırılmasın dedin. Sen kolayına kaçtın ya da işine geldiği gibi davrandın. Sen yetersiz davrandın, sen inandın; sen yanlışla doğruyu ayırt etmedin, sen etkilendin ve etkilenmeye izin verdin. Sen yaptın, sen istedin. Sen suçlu değilsin, sen hatalı değilsin sadece sen farklı inandın, farklı davrandın ve farklı düşündün. Bugün sahip olduğun sonucu sen var ettin. Sen farklı şeyler deneyimledin ve öğrendin, şimdi ne yapacağını ve ne yapmayacağını anladın. Bu günden itibaren değişimin için emek vermezsen sen suçlusun. Sen aynı düşünerek farklı sonuçlar olacağını bekleme!

Şimdi! Bugün! Şu an, değişim için kendine izin vermelisin!

2 Şükran 1 Sevgi…

Yazan: Deniz EGECE

“Zayıflamada Değişim Süreci” kitabından alıntıdır.

Zayıflamada

Değişim Süreci